Der har det sidste lange stykke tid været en del historier i medierne, der beretter om virksomheder, der er blevet taget i og beskyldt for at have begået økonomisk kriminalitet. Dette gælder alt fra banker, der beskyldes for at hvidvaske millionbeløb, skattesvig, skattely og underslæb. Økonomisk kriminalitet er altså ikke blot noget, der kan tilskrives de store virksomheder i Danmark, men finder også sted hos mindre firmaer og blandt privatpersoner. Økonomisk kriminalitet er kommet under myndighedernes bevågenhed, hvilket har medført en stigning i antallet af straffesager.

Hvad omfatter økonomisk kriminalitet?

Økonomisk kriminalitet handler altid om penge. Begrebet dækker over en lang række straffesager, som alle er begået med den hensigt at sikre sig en økonomisk gevinst. Blandt økonomisk kriminalitet som hyppigt ses, findes blandt andet:

  • Skattesvig, momssvig, afgiftssvig: når man bevidst undlader at betale den skat, moms eller afgift som man er forpligtet til.
  • Skattely: når man ”gemmer” penge i udlandet, i lande med lav skatteprocent, uden at informere de danske myndigheder herom.
  • Hvidvask: her er der tale om ulovlige transaktioner, der får ulovlige penge til at fremstå lovlige.
  • Kursmanipulation og andre finansielle forhold: når man bevidst påvirker kursen på en valuta, for egen økonomisk vinding.
  • Underslæb: ”at stjæle fra kassen” – når man stjæler værdier, som man har adgang til, men som tilhører andre.

Tag kontakt til en forsvarsadvokat med speciale i økonomisk kriminalitet

Hvis du bliver sigtet for en forbrydelse, uanset arten heraf, er det vigtigt at man hurtigt reagerer. Ved at reagere prompte på en tiltale, kan dine forsvarsadvokater hurtigst muligt kan få planlagt og forberedt sagens forløb. Find en forsvarsadvokat i økonomisk kriminalitet her.

Sammen med din forsvarsadvokat kan du få indblik i sagens gang og du kan få juridisk bistand og rådgivning om hvordan du skal forholde dig, mens sagen kører.