Generelt set er realrenten ligesom realindkomst, begreber der relaterer renten til tidspunkt og købekraft. Realrente gør det muligt at sammenligne renter på forskellige tidspunkter.

Realrente er et begreb, der relaterer til tidspunkt og købekraft. Derfor er det muligt at sammenligne renter på forskellige tidspunkter vha. realrenten. Man bruger realrenten til at sammenligne renter over tid, for derved at kunne ophæve den effekt inflationen har på vores økonomi.

Hvad bruges det til?

Penge mister værdi over tid. Det kaldes for inflation. Inflationen påvirkes af mange faktorer, og den i Danmark ligger på omkring 2% årligt.

Det generelle prisniveau på alle varer og services i Danmark bør stige med 2% årligt, hvilket betyder, at hvis din indkomst stiger med 2% om året, har man bevaret den samme købekraft som året før, fordi priser på varer også er steget med 2%. Det betyder, at hvis din løn forbliver det samme efter hvert år, går du ned i løn hvert år, fordi du ikke vil kunne købe det samme antal varer, som i det forrige år.

Hvis din løn år 2017  er 100.000 kr., og prisen på en vare er 100 kr.

Hvis din løn i år 2018 ligger på det samme, som i 2017, vil prisen på varen være sat op til 110 kr. og på den måde kan du altså ikke købe samme antal varer i 2018, som du kunne i år 2017.

Selvom man tjener det samme beløb hvert år, kan man altså købe mindre for pengene.

Den årlige inflation er hermed med til, at ens penge bliver mindre værd for hvert år der går. Derfor bliver realrenten brugt til at sammenligne renter over tid, for at ophæve effekten af inflationen.

Hvorfor er effektiv realrente vigtig?

Formålet er at oplyse de samlede udgifter pr. år i procent når du tager et lån. Lånet behøves ikke at løbe over et år, for at man kan beregne den effektive realrente. Den kan derfor lige så vel have en løbetid over 1 måned som 20 år.

Kan den årlige realrente ændre sig?

Svaret er ja. I modsætning til den nominelle rente, kan realrenten ændre sig. Sådan en situation kan eksempelvis opstå, hvis den kreditmængde, der skal amortiseres pr. måned varierer. Den årlige realrente ændrer sig som følge af nye administrationsomkostninger, fordi den tager højde for alle udgifter. Den årlige realrente ændrer sig også, hvis lånet bliver tilbagebetalt hurtigere end forvente, sådan at udgifterne bliver mindre.

Hvad er forskellen mellem ”nominelle” og ”reale” renter?

Den nominelle rente er den, der aftales og betales. Det er den rente boligejere betaler på deres boliglån, eller det afkast, som sparere får på deres indskud. Låntagere betaler den nominelle rente, og sparere modtager den. Det er vigtigt for dem, hvad de kan købe for pengene. Den falder normalt med tiden.

Bliver tabet trukket af købekraften fra den nominelle rente, kan låntagere og sparere bestemme realrenten på deres opsparing og lån.