Med intranet har du mulighed for at holde medarbejderne informeret om igangværende og fremtidige begivenheder. Det giver den enkelt medarbejder et overblik og tid til de vigtigere ting. Det er dermed et sted, hvor medarbejderne kan søge og dele viden, se hvad andre arbejder med og bidrage til kollegaernes arbejde. Dermed kan intranettet være med til at forbedre den interne kommunikation, men det er ikke det eneste initiativ.

Sådan forbedrer du den interne kommunikation

Sæt dig i kollegaens sted
Når du kommunikerer med en kollega, så er det vigtigt, at du kan sætte dig i din kollegas sted. Dette gælder både den direkte og skriftlige kommunikation.   

Del din viden og erfaring
Som kollega er det vigtigt, at man kan finde ud af at dele ud af sin viden og erfaring. Især hvis du er en af de ældre i firmaet, så kan du give erfaring til de nyeste ansatte, men de kan også lære dig om nogle af de nyeste ting indenfor branchen og det teknologiske.

Vær ærlig og åben
En af de værste ting, der kan forekomme på en arbejdsplads, er sladder og bagtalelse. Derfor bør du i stedet forsøge at være ærlig og åben, så du kan fortælle dine kollegaer direkte, hvad du mener, men det skal være på en åben og konstruktiv måde.

Undgå misforståelser

Den interne kommunikation kan være svær at opretholde, hvis der sker misforståelser. Disse misforståelser kan forekomme over skrift, hvis grammatikken eller tonen ikke er korrekt, så derfor bør du altid læse dine ting igennem. Især hvis det er e-mail mellem kollegaer, da der her ikke bør være misforståelser angående opgaver eller tonen i beskeden. Den anden store misforståelse som man bør undgå, er den direkte kommunikation, da man bør lytte til hinanden. Derfor er det vigtigt, at du som kollega lytter til de andre og hører efter, hvad de siger. For det er ikke rart at tale med nogen, der ikke lytter.