Rigtig mange unge under 18 får en iværksætter-gnist. Og som en naturlig forlængelse heraf ønsker de at starte en virksomhed. Men i Danmark er det ikke lige så nemt at starte en virksomhed, når du er umyndig, som hvis du er over 18 år.

 

I denne guide kan du blive klog på, hvordan du kan komme i gang med din virksomhed alligevel. Og guiden her er skrevet af en, som selv startede en virksomhed i en alder af 16 år.

 

(Når jeg skriver du i dette indlæg, mener jeg den umyndige, der vil starte virksomhed).

 

Start virksomhed som umyndig

 

 

Sidder du med en drøm om at få din virksomhed på benene nu, så har du grundlæggende to valgmuligheder.

 

Den første mulighed er, at du skriver en ansøgning og sender den ind til Statsforvaltningen. Dette fremgår af værgemålslovens § 43.

 

Og den anden mulighed er, at du får en anden til at oprette et selskab til dig, som du kan overtage. Her skal vedkommende, der stifter selskabet til dig, være over 18 år og stå som direktør i selskabet.

 

En ansøgning til Statsforvaltningen

 

 

For at sende en ansøgning ind til Statsforvaltningen, skal du være fyldt 15 år. Ydermere kan du kun ansøge om såkaldte personligt ejede virksomheder; enkeltmandsvirksomhed og interessentskab. Det er nemmest at få tilladelse til en enkeltmandsvirksomhed, eftersom et interessentskab er flere ejere med solidarisk hæftelse.

 

Når der skal ansøges, er det faktisk ikke dig, som skal være afsender af afsenderen; det er dine værger (fx mor og far). Og den skal sendes skriftligt, hvor begge dine værger skal underskrive den – og du skal også underskrive den.

 

Der er enkelte elementer, som din ansøgning skal indeholde:

 

 • Hvilken virksomhedsform, du ønsker at starte (her tillades I/S normalt ikke, og enkeltmandsvirksomhed bør du derfor som udgangspunkt vælger).
 • En beskrivelse af, hvad virksomheden skal sælge, og hvilken virksomhed det er.
 • Hvorfor du kan drive denne virksomhed: Fx fordi du går på en relevant uddannelse, har nogle erfaringer fra et andet arbejde eller lign.
 • Du skal ydermere udarbejde et budget, og her kan du finde mange skabeloner på internettet. Her skal du bl.a. komme ind på, hvor stort et behov du har for at få startkapital; og her er det bedst, hvis det er beskedent startkapital, eller at du selv har pengene; Statsforvaltningen vil typisk ikke se det særlig positivt, hvis du skal ud og låne penge for at starte op. Et driftsbudget skal naturligvis også udarbejdes, hvor du kommer ind på, hvor meget du kommer til at sælge, og hvilke udgifter du vil have.
 • Et overblik over hvilke forsikringer, du skal have, samt hvilke afgifter du skal betale i forbindelse med drift af din virksomhed.
 • Om du har behov for at låne penge for at starte virksomheden eller købe nogle varer på kredit.
 • Hvem der skal være ansvarlig for regnskab og momsafregning; fx hvis du har et system til det eller har en bekendt, som kan hjælpe dig.
 • Hvilke risici der er i forbindelse med opstart af virksomheden: Worst case.
 • Om du har behov for at ansætte medarbejdere for at komme i gang. Dette vil Statsforvaltningen sjældent se positivt på.
 • En kopi af dine forældres (forældremyndighedsindehaverne) og din egen seneste årsopgørelse fra Skat.
 • Om dine forældre (forældremyndighedsindehaverne) er indforstået med de krav, der måtte opstå i forbindelse med, at deres barn driver en selvstændig virksomhed.

 

Du kan læse mere på Statsforvaltningens hjemmeside her.

 

 Yderligere tips til din ansøgning

Som tidligere nævnt har jeg selv søgt om tilladelse til at starte virksomhed som umyndig, og jeg fik også en tilladelse til det fra Statsforvaltningen. Og derfor har jeg et par ekstra gode råd, som jeg vil give med dig.

 

Send en forretningsplan med: Alt, hvad der beviser, at du har styr på forretning, vil kun trække i en positiv retning. Du kan derfor med fordel udarbejde en forretningsplan med alt, sådan en indeholder og sende den med. Det vil kun giv dig pluspoint i bogen. 

 

Skriv samarbejdspartnere på: Hvis du kender nogle, som driver forretning, og som kan hjælpe dig og sparre med dig – så sørg for at skriv dem med i din ansøgning. På den måde viser du, at du har folk i dit netværk, som du kan trække på, og som kan hjælpe dig. 

 

Kom i gang: Hvis det er muligt for dig at starte ud og få noget feedback på din idé, inden du starter op, så gør det – og skriv det med i din ansøgning. På den måde har du mulighed for at bevise, at din idé har gode muligheder for at blive til en reel forretning. 

 

 

Få oprettet et selskab

 

 Jeg skal starte med at sige, at jeg anbefaler på det kraftigste, at du får en professionel til at hjælpe dig – fx en advokat eller revisor – hvis du vælger denne løsning. Og den kan derfor være mere omkostningsfuld. 

 

Det er muligt at få en, du kender, over 18 år til at stifte et selskab for dig. Herefter kan du så købe dette selskab, så du står som ejer. Men én ting er vigtig: Du må ikke være direktør, hvis du er under 18 år. Derfor er det vedkommende, der stiftede selskabet – eller en anden person over 18 år – som skal stå som direktør. 

 

Du skal derfor blot være ansat. 

Denne konstruktion er kun mulig, hvis du vælger et selskab; fx anpartsselskab eller iværksætterselskab. Og i disse selskabsformer skal du være opmærksom på, at du skal have lovpligtige forsikringer til alle ansatte.